UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK PROGRAMI EĞİTİMİ

Kimler Katılmalı: İnsan kaynakları yöneticileri, insan kaynakları çalışanları, personel işleri görevlileri,sektör değişikliği isteyen tüm çalışanlar,insan kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm öğrenci ve yeni mezunlar, firma sahipleri ve ortakları ile yeni girişimciler.

Eğitimin Amacı: İnsan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyen ve insan kaynaklarında çalışan personellere atölye çalışmaları ile uygulamalı insan kaynakları süreclerinin öğretilmesi amaç edinilmiştir.

Eğitim Süresi: 8 Gün

Sertifika: Eğitimi tamamlayanlara sertifika verilecektir.

Eğitim Yeri: Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No:69/401 Eski Çarşı Gebze/ Kocaeli

Eğitmenler: Toplam 6 eğitmen (Eğitmenlerimizle ilgili ayrıntıları 0262 666 00 75 nolu telefonumuzdan öğrenebilirsiniz.)

Eğitim Programı:

1.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan Kaynaklarının Önemi, Amacı, İşlevleri
İnsan Kaynağı Planlaması Yapma
Kurumsal Değer, İlke ve Kavramları Oluşturma
İnsan Kaynakları Politikaları Oluşturma
Kurumsal Organizasyon Yönetimi,
Organizasyon Şeması Hazırlama
İnsan Kaynakları Sistemlerinin Kurulması
Kurum Kültürü
İlke, Değer, Kurum İlkeleri Ve Değerleri

2. İNSAN KAYNAKLARININ FONKSİYONLARI

İşe Alım Süreci
Ücret Yönetimi
Ek Gelir Yönetimi
Yasal Zemine Uygunluk
Performans Yönetimi
Ödül Yönetimi
Personel Gelişim Yönetimi
İş Güvenliği ve Sağlığı
Personel Eğitimi Yönetimi
Personel İlişkileri Yönetimi

3.YETKİNLİKLER

Yetkinlik Nedir?
Amacı
Başlıca Yetkinlikler

4. İŞE ALIM, SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

İş Analizi Süreci,
Metodları Uygulama Alanları
Aday Başvuru Takip Sistemi Kurma
Aday Veri Tabanı Oluşturulması ve Nitelik Taraması
İş Görüşmesine Hazırlık,
İş Görüşmesinin Hedefi.
İş Görüşmesi Teknikleri
Mülakat Çeşitleri,
Mülakat Teknikleri
İş Görüşmesinde Sorulacak Soru Yapıları
İş Görüşmesinde Yapılmaması Gerekenler
Görüşme Sonrası Çalışmalar
Değerlendirme Ve Aday Seçimi
İş Ve Ücret Teklifi
Şirket İçi Pozisyon Rotasyon
Personel Terfi Görüşmeleri
Personel Kişilik Envanterleri
Personel Görüşme Kayıtları ve Raporları
Seçme ve Yerleştirme Süreci
Kişisel Özellikleri Ortaya Çıkarmaya Yönelik Sorular
Kişilik Analizi
Davranış Yapılarına Genel Bakış
İletişim Tarzı
Motivasyon ve Korkuları
Güçlü ve Zayıf Yönleri
Beden Diline Yönelik İpuçları
Davranış Faktörlerinin Özelliklerini İçeren Özet Tablonun İncelenmesi

5. BORDROLAMA VE PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ

Personel Özlük Dosyası Hazırlama
Personel SGK İşe Giriş Bildirimleri
Bildirge Düzenleme Yöntemleri
E-Bildirge Uygulaması Personel Bordrosu Hazırlama
Personel Ücret Ve Maliyet Hesaplama
Kıdem Tazminatı Kanunu
Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları Ve Kıdem Tazminatı Hesaplaması
İhbar Tazminatı Hak Kazanma Şartları Ve İhbar Tazminatı Hesaplaması

6. İNSAN KAYNAKLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans Yönetim Sistemi
Kurumlarda Performans Yönetim Sistemi Kurma Amaçları
Performans Değerlendirme Sistemleri
Performans Değerlendirme Teknikleri
Performans Değerlendirme Sürecine Etki Eden Faktörler
Performans Değerlendirmede Dikkat Edilecek Noktalar
Performans Değerlendirmede Yapılan Hatalar
Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanım Alanları

7. KARİYER YÖNETİM SİSTEMİ

Kariyer, Kariyer Yönetimi
Kariyer Yönetim Sistemi
Kariyer Motivasyon İlişkisi
Kariyer Haritası Hazırlama Teknikleri
Uygulamalı Kariyer Yönetim Sistemi Hazırlanması

8. ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Mülakat, İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme Uygulamaları
Personel Özlük İşleri, Bordrolama Uygulamaları
Performans Değerlendirme Uygulamaları


9. 4857 SAYILI İŞ KANUNU

 
.................................... Ana Sayfa Kurumsal Eğitimlerimiz Hizmetlerimiz Etkinliklerimiz Yazılar Fotoğraflar Bağlantılar Referanslar İletişim
 

 

Hakkımızda
Basında Biz
Katılımcı Görüşleri
Kurumsal Eğitimler
Bireysel Eğitimler
Online Eğitimler
İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı
Danışmanlık
İş Sağlığı ve Güvenliği
Alt İşveren
Üniversite Etkinlikleri
Eğitim Etkinlikleri
Seminerler
Kongreler
Köşe Yazıları
İstatistikler
Eğitim Resimleri
Kongre Resimleri
Seminer Resimleri
Yasal Mevzuatlar
Kariyer Siteleri
Günlük Gazeteler
İnsan Kaynakları Videoları
İnsan Kaynakları Kitapları
Resmi Gazete
Sorular ve Cevaplar
Önelim Notlar
Kişilik Testleri
Bireysel Referanslar
Kurumsal Referanslar
Adres
Telefon
Faks
Sosyal Medya
 
  Balanced Scorecard, Balanced Scorecard Eğitimi, Profesyonel İnsan Kaynakları, Profesyonel Yaklaşım, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitim, Kariyer, Performans, Zaman Yönetimi, Norm Kadro, İş Sağlığı, İş Güvenliği, Yasal Mevzuat, Danışmanlık, Endüstriyel İlişkiler ,Seçme ve Yerleştirme, İşe Alma, İşe Giriş, Alt İşveren, Özlük İşleri, Yetenek Yönetimi, Profesyonel Özgeçiş (CV) Örnekleri, Profesyonel Ön Yazı Örnekleri, Uygulamalı Bordro Eğitimi, İş Kazalarını Önleme Eğitimi, İş Kanunu Eğitimi, Sosyal Güvenlik Kanunu Eğitimi, Kariyer Yönetimi Eğitimi, Risk Değerlemesi Eğitimi, Gebze İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi, Kocaeli İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi, İstanbul İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi, Sakarya İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi
  Copyright © 2013 Tüm hakları saklıdır,imtiyaz sahibi Profesyonel Yaklaşım İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.. All Rights Reserved.